Examination Fartygsbefäl Klass VIII  

Du kan boka separat examination hos Maredu för Klass VIII

Kostnad 1 400 kr

Provet tar 2-3 timmar att skriva.

Följande intyg ska tas med och uppvisas vid provet.

  • giltigt SRC/VHF certifikat, inte äldre än 5 år.    
  • intyg att man har genomfört praktisk brandutbildning enligt Transportstyrelsens krav TSFS 2011:116 Bilaga 3 Del C1.
  • intyg att man har genomfört utbildning i förstahjälpen och HLR.  
  • Intyg att man har genomfört Bryggtjänst Radar, det vill säga praktisk radarövning enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:116 bilaga 3. 
  • läkarintyg från behörig läkare, begränsat läkarintyg för sjöfolk (Klass-VIII), normal syn, normalt färgseende och hörsel.
Föregående kurs