Första hjälpen och HLR utbildning

Utbildning i Första hjälpen/HLR med hjärtstartare

Om en olycka sker till exempel på arbetsplatsen eller i din förening är det viktigt att alla vet vad de ska göra. Vem som helst kan bli skadad och det är då viktigt att hjälpen startar omedelbart. Tidig och effektivt utförd hjärt- och lungräddning skapar tid att överleva för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp tills ambulansen hunnit fram. Men även om livet inte är i fara så är det bra att ha grundläggande förstahjälpen-kunskap för att kunna ta hand om en skadad person.

I kursen Första hjälpen och HLR med hjärtstartare, får era medarbetare/medlemmar både teori och praktisk träning i HLR och hur man använder en hjärtstartare, allt enligt HLR Rådets kursplan.

Jag är certifierade Förstahjälpen och HLR instruktör av HLR Rådet.   

Antal deltagare i kursen, max 12 st för god kvalitet på utbildningen.

Pris: 8 000 kr + moms (10 000 kr inkl. moms)

Kurstid: 4 tim.

Plats: Jag kommer till er arbetsplats eller förening

Enskild utbildning: Finns det intresse från enskilda personer kan jag ordna en kurs i lokal i Stockholmstrakten. Pris per person 1 000 kr inkl. moms. Minimum 10 deltagare. Sänd en intresseanmälan till skepparen@maredu.se  

Kursinnehåll

 • Hur och när man larmar SOS-alarm på 112
 • Kontroll av medvetande
 • Kontroll av andningen
 • Kedjan som räddar liv
 • HLR med praktiska övningar
 • Hur en Hjärtstartare fungerar inklusive övning
 • Livräddning vi luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Akut omhändertagande av skadade
 • L-ABCDE, prioritering av akuta händelser
 • Sjukdomsfall (stroke, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, krampanfall, allergi)
 • Trauma (brännskador, rygg och nackskador, blödning)
Nästa kurs