Utsjöskepparekurs (steg 3)

Lärarhandled distansutbildning

Vill man segla längs Europas kust ner till Medelhavet så kommer man mycket handgripligt i kontakt med tidvatten, men även tung fartygstrafik på Nordsjön och engelska kanalen. Det är många detaljer att hålla reda på som vi normalt inte möter i skandinaviska farvatten.

Jag har förr om åren hållit denna kurs och vill nu undersöka om det finns ett intresse för att starta en ny Utsjöskepparkurs.  Pris: 2500 kr. Mejla en intresseanmälan så berättar jag mer om kursen skepparen@maredu.se

Föregående kurs
Nästa kurs