Fartygsbefäl Klass VIII

Lärarhandled distansutbildning

Fartygsbefäl Klass VIII (nya Skepparexamen, Klass-8), är en yrkesutbildning på högskolenivå för dig som vill utveckla ditt maritima intresse till kommersiell verksamhet. Du behöver utbildningen för att köra charter, seglarkurser eller taxibåt, köra båt i arbetet som hantverkare eller om du jobbar på varv/marina.

I utbildningen ingår moment som

 • Navigation,
 • radar, 
 • sjövett och säkerhet,
 • lagar och regler för yrkesmässig verksamhet
 • VHF (maritim kommunikationsradio), 
 • brand- och HLR/förstahjälpenutbildning ’(både teoretiska och praktiska moment).  

Klass VIII är den lägsta yrkesbehörigheten där den högsta är Sjökapten. Utbildningen sker enligt riktlinjer från Transportstyrelsen och detaljregleras av Sjöbefälshögskolorna i Kalmar och Chalmers. 

Kursstart: måndag den 2 september 2024

Kurstid: kl. 18.30 – 21.30, 16 måndagskvällar. Till detta kommer en kväll i oktober (annan veckodag) för radarpraktik ombord och en helg i januari för HLR/första hjälpen, brandutbildning och provskrivning. 

Anmälan: Anmäl dig till kursen genom att betala in anmälningsavgiften på 750 kr till swish: 073-20 26 100 samt maila namn, adress, e-postadress och telefonnummer till skepparen@maredu.se

Kurspris: 7 000 kr (hos de stora kommersiella utbildningsföretagen kostar motsvarande kurs 12 000 – 15 000 kr)

Kursavgiften delas upp på tre separata inbetalningar utöver anmälningsavgiften. 

 • Andra kursinbetalningen på: 2 250 kr den 27 september.
 • Tredje kursinbetalningen på: 2 000 kr den 30 oktober.
 • Fjärde och sista kursinbetalningen på: 2 000 kr den 29 november. 

Kursupplägg: De teoretiska delarna på kursen går måndagar mellan kl. 18.30 – 21.30 på distans, via Teams (videolänk).

Den praktiska radarövningen kommer att hållas i Stockholmstrakten vid flera tillfällen, kvällstid under oktober, med 6 deltagare per tillfälle. 

De praktiska delarna som brandutbildning och första hjälpen/HLR kommer att hållas helgen 25-26 januari 2025 i Stockholm i samband med examinationen. 

Förkunskapskrav: Inga förkunskapskrav.

Examenskostnad: 1 400 kr (våren 2024)

De sju formella krav för att få skriva Klass VIII provet

 • att man har SRC/VHF certifikat, inte äldre än 5 år. (ingår i kursen, examensavgift för SRC/VHF-certifikatet tillkommer).   
 • att man har genomfört praktisk brandutbildning enligt Transportstyrelsens krav TSFS 2011:116 Bilaga 3 Del C1 (ingår i kusen).
 • att man har genomfört förstahjälpenutbildning och HLR (ingår i kursen). 
 • att man har genomfört Bryggtjänst Radar, det vill säga praktisk radarövning enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:116 bilaga 3 (ingår i kursen). 
 • att man har genomfört övningen Bryggtjänst Dagerpraktik enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:116 bilaga 3 (ingår i kursen).
 • att man har genomfört övningen Bryggtjänst Mörkerpraktik enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:116 bilaga 3 (ingår i kursen).
 • att man har läkarintyg för sjöfolk, begränsat läkarintyg för Klass-VIII, normal syn, färgseende och hörsel (ingår inte i kursen, OBS! se separat information nedan).

Kurslitteratur

Jag rekommenderar följande böcker och övningsmaterial:

 • Radar i skärgården av Börje Wallin.
 • VHF till sjöss, Nina Nordström, Stockholm Radio. 
 • Navigering & Sjömanskap av Jonas Ekblad, grundboken, (övningar får du av mig). 
 • Övningssjökort, 616 Dalarö-Nynäshamn och, 61 Landsort-Ålandshav och på andra sidan 93 Skagerrak. 
 • Transportör eller kurslinjal och nautisk passare. 

Materialet kan köpas i de flesta båtaffärer eller beställas hos någon av de stora näthandlarna eller den mindre näthandeln Bryggboden som har allt som behövs: https://bryggboden.se/sv/utbildningsmaterial/ 

OBS! Har du redan kursböcker eller kan låna dem så går det bra. Även en del andra navigationsböcker än de jag rekomenderar fungerar men hör av dig för säkerhets skull. Tänk på att böckerna inte bör vara äldre än 10 år då mycket har hänt till sjöss de senaste åren. 

Läkarintyg för sjöfolk (Klass-VIII förenklat)

För att få ut examen krävs giltigt “Läkarintyg för sjöfolk/Medical certificate for seafarers” kostnad ca 800 – 1000 kr som visar godkänd syn, färgseende och hörsel det vill säga förenklat intyg, inte det kompletta för sjömän som kostar 2500 kr). Undersökningen ska vara gjord av en av läkare godkänd av Transportstyrelsen och intyget får inte vara äldre än 4 år. Information om lämplig läkare kommer under kursen.Synskärpan ska uppgå till minst 0,8 binokulärt (när man ser med båda ögonen samtidigt) med eller utan korrektionsglas, men får inte understiga 0,2 utan korrektionsglas. Ev. översynthet får inte uppgå till mer än 3,0 dioptrier på något öga. Normalt färgseende (ej färgblind) och normal hörsel (samtalston) är ett krav.

En liten fotnot

Av de få elever som inte klarat Klass-VIII provet under de senaste åren så har de flesta stupat på navigationsdelen, som motsvarar Kustskepparintyget. Många som sedan tidigare har Kustskepparen och lång erfarenhet av att vara ute med båt tycker att den nautiska delen inte bör vara någon match, men det är en sak att köra båt och något helt annat att beräkna missvisning och deviation på ett prov. Därför är Klass-VIII kursens deltagare välkomna att delta både i Förarintygs- och Kustskepparintygskurserna (repetition är alltid bra).

Nästa kurs